Privacyverklaring

 

 

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens, zoals omschreven in deze Privacyverklaring. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming .

Privacy voorop

Administratiekantoor J. de Kroon respecteert de privacy van alle websitebezoekers.

De gegevens die u op deze website achterlaat worden dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.

Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken, informatie aanvragen en/of zich melden voor een afspraak.

Gegevensuitwisseling op de website is bovendien versleuteld met een SSL-certificaat.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk.

Dat wil zeggen dat wij gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren.

Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren, omdat de wet ons dit verplicht.

Indien u via de website informatie opvraagt of zich registreert voor bijvoorbeeld een afspraak, vragen wij naar uw naam en enkele aanvullende gegevens.

De aangevraagde informatie en de bevestiging van uw bericht ontvangt u via e-mail.

Verkregen gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Vacatures en solliciteren

Indien u zoekt naar of solliciteert op vacatures of een open sollicitatie verzendt, verstrekt u op eigen initiatief persoonlijke gegevens.

Deze slaan wij op in een beveiligde omgeving en zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep professionals binnen Administratiekantoor J. de Kroon.

Uw gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt.

Cookiebeleid

Er wordt gebruikgemaakt van cookies om de door u gezochte informatie veilig te kunnen aanbieden en de website technisch goed te laten functioneren.

Cookies worden niet gebruikt voor het doen van ongevraagde aanbiedingen.

IP-adres en domeinnaam

Voor beveiliging en optimalisering van de website registreren wij uw IP-adres en domeinnaam.

Wij bekijken ook met welke type browser u onze website benadert.

Dit doen wij om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van u als bezoeker om te voorkomen dat onze website niet goed leesbaar is.

Deze informatie is eigendom van Administratiekantoor J. de Kroon.

De informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt om onze dienstverlening en marketingactiviteiten te verbeteren.

Ook deze informatie wordt in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden.

Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de bijbehorende privacyverklaring.

Hierin staat meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Deel uw mening met Administratiekantoor J. de Kroon

Uw mening is belangrijk voor ons.

Wij hechten dan ook veel waarde aan uw oordeel over onze website.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties?

Dan ontvangen wij deze graag via het contactformulier.

 

Administratiekantoor J. de Kroon kan deze Privacyverklaring wijzigen.

We raden u dan ook aan deze verklaring regelmatig te lezen.

Zo blijft u op de hoogte van eventuele wijzigingen.